Geen producten (0)

Voorwaarden

 

Werkwijze:
U maakt een keuze uit ons assortiment.
Enkel in overleg kunnen andere patronen en/of kleuren beschikbaar gesteld worden.
Zodra de keuze is gemaakt zullen wij het product voor u samenstellen.

Gehaakte materialen kunnen niet gewijzigd worden.

Levertijden:
Al onze gehaakte producten worden met de hand voor u gemaakt.
De productie van u bestelling begint na de betaling van het factuur.

Afhankelijk van de bestelling en de drukte in de betreffende maand zullen wij binnen 14 dagen leveren.
Houd altijd rekening met ruim 14 werkdagen of meer bij gehaakte producten

Materiaal:
Al ons garen zijn van 100% puur katoen en hebben het Oeko -Tex label.
Een deel van ons kralen assortiment bestaat uit siliconen, deze zijn BPA vrij.
Het resterende assortiment kralen bestaat uit hout, ook deze kralen hebben een keuring gehad. Tevens worden de kralen gecontroleerd op eventuele splinters of scherpe randen.

Veiligheid:
1. Een speenkoord is geen speelgoed. Laat de baby nooit onbewaakt met een speenkoord spelen of slapen.

Een speenkoord is onderhevig aan slijtage door wrijving en beweging van de onderdelen. Controleer daarom regelmatig of alle onderdelen nog goed vastzitten. Wanneer speenkoorden in contact komen met (veel) speeksel en of water/vocht kunnen de materialen hun stevigheid verliezen en/of (sneller) kapotgaan. Speenkoorden zijn ook niet bedoeld om in de mond te stoppen. Gebruik van een speenkoord is altijd op eigen verantwoordelijkheid. Casa Bimba is niet aansprakelijk voor eventuele schade door gebruik van een speenkoord.

 1. Een wagenspanner is bedoeld ter decoratie en om u kind te amuseren. Laat een kind nooit onbewaakt met een wagenspanner. Zorg ervoor dat een spanner altijd op een hoogte wordt gehangen die buiten bereik van het kind is om te voorkomen dat het kind hierin verstrikt kan raken.

  De verantwoordelijkheid voor het in acht nemen en nastreven van de veiligheidsvoorschriften ligt bij de eindgebruiker(s). Bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden en dus het accepteren van de bestelling wordt er bevestigd dat er kennis genomen is van deze voorschriften
  Geef je het artikel cadeau lever dan altijd de voorschriften mee zodat ook de ontvanger deze in zijn/haar bezit heeft.

  Algemene voorwaarden:

  1.1 Algemeen:

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Casa Bimba en de afnemer (consument of zakelijke afnemer). Tenzij Casa Bimba uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met andere voorwaarden. Aan eventueel overeengekomen uitzonderingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties ontleend worden.

  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

  In deze algemene voorwaarden zijn de meest voorkomende situaties beschreven. Indien zich een situatie tussen Casa Bimba en de koper voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

  1.2 Prijzen en aanbiedingen:


  Alle prijzen op onze website zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

  Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Casa Bimba bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden.

  Casa Bimba kan niet aan prijzen of aanbiedingen gehouden worden als de koper redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs of aanbieding, ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

  1.3 Verzendkosten:

  Wij regelen verzendingen via Post NL. De tarieven kunt u vinden op de webpagina van Post NL.

 

 

1.4 Leveringen:

Casa Bimba streeft er naar om alle bestellingen binnen 5-10 werkdagen doch uiterlijk 3 weken na ontvangst van de betaling te verzenden, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 3 weken na ontvangst van de betaling verstuurd worden naar het door u opgegeven adres.

Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen 3 dagen via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

Casa Bimba is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door Post NL.               Casa Bimba is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

Casa Bimba betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. Het voorval wordt in dat geval per situatie beoordeeld en de levering zal dan eventueel op kosten van Casa Bimba worden aangevuld of opnieuw worden uitgevoerd.

1.5 Betalingsmogelijkheden:

Betaling via IDeal.


1.6 Reclamatie & Retourneren:

Casa Bimba doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u ons hier uiterlijk 72 uur na ontvangst per email van op de hoogte te stellen. Casa Bimba zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier op te lossen.

Indien er binnen 7 dagen door Casa Bimba geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Casa Bimba er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

Koper heeft het recht de door Casa Bimba geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient koper zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken maar niet te gebruiken voor te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

De artikelen kunnen binnen het zicht termijn worden geretourneerd in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur. Koper is zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.

Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Casa Bimba de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Onder ongebruikt en onbeschadigd worden in dit verband ook schade door de geur van sigarettenrook. parfum of andere duidelijk aanwezige geuren verstaan.

Wanneer de door Casa Bimba afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, geldt de koop als geaccepteerd.

Een uitzondering bestaat hier voor custommade op maat gemaakte artikelen tenzij er een aanwijsbare reden bestaat die een retour rechtvaardigt.

1.7 Aansprakelijkheid:

Iedere aansprakelijkheid van Casa Bimba, van het personeel en de producten van Casa Bimba voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Casa Bimba is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

Casa Bimba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Casa Bimba.

De aansprakelijkheid van Casa Bimba is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Casa Bimba, dan wel tussen Casa Bimba en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Casa Bimba, is Casa Bimba niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Casa Bimba.

De verantwoordelijkheid voor het in acht nemen van de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften ligt bij de eindgebruiker, deze staan tevens vermeld op de webpagina van Casa Bimba. Bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden wordt er bevestigd dat er kennis genomen is van de gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften van de verschillende artikelen.

Geschillen kunnen door de consument voorgelegd worden aan de geschillencommissie via het ODR platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

1.8 Overmacht:

Casa Bimba is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de een koper, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Casa Bimba geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Casa Bimba niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Casa Bimba heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Casa Bimba het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding, de koop te ontbinden.

1.9 Privacy:

Casa Bimba respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.

De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die deze partij betrokken is bij het vervaardigen of uitvoeren van uw bestelling.

1.10 Toepasselijk recht:

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.